Backbonejs

Ứng dụng todo với Backbonejs,Nodejs,Expressjs,Mongoose

Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn một ứng dụng mà ai khi bước đầu nghiên cứu về JS framework đều biết tới đó là Todo Application. Đây là một ứng dụng để ghi nhớ các công việc mình cần phải làm trong thời gian ngắn. Trong bài có sử dụng Nodejs v0.10.21 ExpressJs v3.4.7 Mongoose v3.8.1 Mustache...

Tags:backbonejs expressjs nodejs Mongo mongoose

Backbonejs

Ví dụ về Backbonejs - Contact Application.

Như đã hứa ở bài Giới thiệu về BackboneJS hôm nay tôi xin giới thiệu 1 ví dụ cơ bản về Backbone kết hợp với php + restful Api. Giao diện sẽ có dạng như này: Trong bài có sử dụng jQuery 2.0.1 Boostrap 3.0 Backbone Slime Framework ( Dùng thằng này để viết api) html Vùng html để hiển...

Tags:backbonejs bootstrap

Backbonejs

Giới thiệu về Backbonejs

Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc tìm giải pháp để quản lý code javascript hoặc viết một ứng dụng web application hay đơn giản chỉ làm việc học cách làm quen với một framework javascript thì Backbone là một sự lựa chọn tuyệt vời. Tôi đã dùng Backbone và thực sự bị nó mê hoặc, một cách viết...

Tags:backbonejs todo

Bài viết nổi bật