Yii

Yii: Sửa Model

Sau khi dùng Gii tạo Model và 4 tính năng CRUD. Giờ ta sẽ đi sửa phần code được sinh ra này. Trước tiên là sửa Model. Model đại diện cho dữ liệu dùng trong app. Thường thì dữ liệu sẽ được lấy ra từ database, nhưng cũng có thể nó đến từ 1 form (rồi sẽ được gửi email,...

Tags:yii php-framework php beginner

Yii

Yii: Sinh code CRUD cơ bản với Gii

Yii cũng giống Ruby on Rails và 1 số web frameworks khác, có tools hỗ trợ cho việc tạo code/files/thư mục. Việc này giúp bạn tiết kiệm thời gian rất nhiều. Trước kia, Yii cung cấp tính năng này bằng yiic. Nhưng từ bản Yii 1.1.2, đã có thêm Gii, cho phép làm việc qua giao diện Web. Bài này,...

Tags:yii php-framework php beginner

Yii

Thiết kế Database cho app mẫu Yii

Thiết kế Database cho app mẫu Yii - app phòng ban - nhân viên Mục đích của app là cho phép: thêm, sửa, hiển thị, và xóa phòng ban và nhân viên của 1 công ty giả định. 4 tính năng này được gọi là CRUD: Create/tạo (SQL : INSERT), Retrieve/truy xuất (SQL : SELECT), Update/sửa, và Delete/xóa (trùng tên...

Tags:yii php-framework php beginner

Yii

Config Yii

Đây là bài về Yii thứ 3. Bài 1: Giới thiệu framework Yii nói về download và kiểm tra server có đáp ứng yêu cầu của Yii. Bài 2: Bắt đầu với Yii nói cách tạo app Yii bằng dòng lệnh. Bài này sẽ nói về config app Yii: làm sao để Yii thông báo lỗi, thêm thành phần/component trong...

Tags:yii php-framework php beginner

Yii

Bắt đầu với Yii

App mẫu này là app về phòng ban và nhân viên (employees-departments), mỗi nhân viên CHỈ thuộc 1 phòng ban duy nhất. Đây là ví dụ khá điển hình, dễ hiểu, ứng dụng thực tế, dùng nhiều hơn 1 bảng trong database, và có thể mở rộng thêm. Bạn sẽ dùng những tools dòng lệnh củaYii để tạo app. Nếu...

Tags:yii php-framework php beginner

Yii

Giới thiệu framework Yii

Tôi có 03 Web sites hơi lớn cần làm, tôi muốn thử dùng framework PHP lần đầu, thay vì code mọi thứ từ đầu. Tôi đã dùng Ruby on Rails rồi, nên tôi hiểu chung chung về các frameworks cũng như mô hình MVC. Sau khi tìm đủ mọi frameworks, và không hài lòng khi thử qua Zend, cuối cùng...

Tags:yii php-framework php beginner

Bài viết nổi bật