Codeigniter

Sử dụng CodeIgninter 3.0 để start project?! Tại sao không!

Giới thiệu Tản mạn chút: Chắc hẳn sẽ có nhiều bạn cảm thấy kì cục như kiểu mình ở nông thôn mới ra thành thị khi dùng một framework gần 10 năm tuổi và ít được cải tiến, ít tính năng hiện đại như CodeIgniter(CI). Kiểu như suy nghĩ này: ku này nhà quê vc, giờ ai còn dùng cái...

Tags:codeigniter php tool tips

Codeigniter

Truy xuất dữ liệu Google Analytics API trong Codeigniter

Nhu cầu thống kê truy cập website là một trong những nhu cầu khá cần thiết cho người quản trị, có nhiều cách để thực hiện việc thống kê này, tuy nhiên hiệu quả và độ chính xác không cao. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy dữ liệu thống kê từ Google Ananlytics. Với cách...

Tags:codeigniter google analytics connecting-fsd14

Bài viết nổi bật