NoSQL

Giới thiệu về MongoDB

MongoDB tự nhận mình là nền tảng NoSQL database hàng đầu dựa trên các số liệu thống kê. Và không thể phủ định độ phổ biến của nó. MongoDB lưu dữ liệu dạng Json mỗi bản ghi được coi như 1 document, chính vì vậy mà nó rất dễ tiếp cận. Bạn có thể làm việc với JSON trên frontend...

Tags:Mongo mongoose nosql database nodejs

Bài viết nổi bật