Web server

Cách thiết lập SSH Keys

Về SSH Keys SSH keys là một phương thức đăng nhập vào máy chủ ảo (VPS) an toàn hơn so với việc đăng nhập sử dụng một mật khẩu đơn thuần. Nếu như mật khẩu có khả năng bị crack sau các cuộc tấn công brute force attack, kỹ thuật tấn công này gần như không thể giải mã được...

Tags:ssh-key webserver security ubuntu-server

Web server

Tự thiết lập một Web Server dùng riêng, miễn phí

Mọi websites đều có web server đứng sau. Trong bài này, tôi sẽ chỉ các bạn cách thiết lập một web server dùng riêng (Apache, MySQL, and PHP) bằng máy tính cũ bạn và cài đặt một số phần mềm Miễn phí trên nó. 1. Sơ lược Chúng ta sẽ phải hoàn thành những việc dưới đây: Cài đặt Hệ...

Tags:webserver free ubuntu-server

Bài viết nổi bật