kelvin

Codeigniter

Sử dụng CodeIgninter 3.0 để start project?! Tại sao không!

Giới thiệu Tản mạn chút: Chắc hẳn sẽ có nhiều bạn cảm thấy kì cục như kiểu mình ở nông thôn mới ra thành thị khi dùng một framework gần 10 năm tuổi và ít được cải tiến, ít tính năng hiện đại như CodeIgniter(CI). Kiểu như suy nghĩ này: ku này nhà quê vc, giờ ai còn dùng cái...

Tags:codeigniter php tool tips

Công cụ